Disclaimer

Compuclub besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn
.
Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Compuclub uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites.

Informatie van deze website mag niet zonder schriftelijk toestemming worden overgenomen

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen we op prijs.
U kunt ze per mail via ons contactformulier aan ons kenbaar maken.
Compuclub
Compuclub
Professionele automatisering duivensport
Webwinkel
Nieuws
Producten aanschaffen van Compuclub?
      Klik op 
logo webwinkel
Web Winkel
Designed by Compuclub
Compuclub Kantoor
Copyright © 2000-2024 Compuclub
Contact
Software Liefhebber
Software  Vereniging
Overige informatie
Over ons
Klauwershoek 4
1501 NA te Zaandam
Tel:  020-2134115
Veilig betalen via uw eigen bank